Dermatohirurgija

Manje hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji, uz obaveznu PH analizu.